Contoh Cernak Versi Jawa (Gara-Gara Games OL)

“Fi, mengko dolan nang omahku,ya. Aku duwe game sing seru lan ngetrend ki !” ceritane Bagus karo semangat  ngandhani Rafi, kanca sabangkune. Rafi banjur noleh sanalika. Dadi penasaran wae.

“ Wiih, tenane kuwi ? Insyaallah, mengko sore aku tak dolan nang omahmu. Pengin ndeleng games iku !” semaure Rafi nyambi mesem.

gambar :dolanan games

“ Wokey, siiip tenan… tak enteni ya ! “ Bagus mbengok karo nyangklong tas sekolah. Atine selak pengin mblandang mlayu bali ngomah. Kawit krungu swara bel bubar sekolah.

Bagus, bocah lanang kelas telu kuwi pancen kalebu murid sing pinter lan pinter srawung marang kanca-kancane. Saking rumangsa pinter Bagus nganti nyepeleake pagawean, contone Bagus kerep lali yen ana pe er soko ibu guru. Bapak lan Ibu kerep ngelingake kewajibane Bagus supaya sregep sinau. Nanging Bagus dikandhani bola bali ya isih ndableg. Bagus pinter gawe alasan macem-macem. Sayata saiki ning omah wis dipasang internet. 

Tekan omah, Bagus langsung nuju ruang komputer, lungguh ngadep monitor 14inchi, tanpa resikan ing kulah ndhisik uga lali ganti klambi. Nganthi Ibu terus ngelekake .

Gus, ndang ganti dhisik klambi seragammu, mengko selak reget !”  dhawuhe Ibu saknalika.

Inggih, Bu sekedhap malih, “ ganti Bagus nanggapi enteng.

Iki loo, Ibu wis masake senenganmu. Iwak lele goreng karo jangan asem,”  Ibu nyoba ngiming-ngimingi supaya Bagus menyat saka ngarep komputer. Nanging Bagus katon asik dolanan nganti lali ngrasake weteng luwe lan awak kesel.

Nggih, Bu ….mangke mawon maeme !” serune Bagus kepekso. Wah, jan tenan  Bagus  nganyelake ati. Wani semaur marang ibune, tapi ora lek ndang ditindhaake.

******

Bapak gelem pasang internet mergo penjalukane mbak  Nita sing kelas loro es em pe, akeh tugas sekolah sing kudu digoleki neng internet. Golek berita mancanegara kanggo klipingan lan sak panunggale. Nanging, kanggo Bagus internet mung sarana kanggo dolanan. Yaiku games online sing nembe kesohor rame. Asale mung nyoba-nyoba sedhela, bar kuwi kebablasan dolanan nganti suwe. Yen ora dolanan sedino, tangane rumangsa gatel. Ketagihan pengin tarung ben menang. Iki atine wes panas banget, wiwit mau jagoanne Bagus kalah nglawan mungsuh-mungsuhe.

Saka kamar, Ibu nimbali malih. “Nang, Baguuuus….dhuh !”  Kayane Ibu nembe ngendhika, nanging karo sapa, yo? Pitakone Bagus ing njero ati. Bagus rumangsa aras-arasan arep ngadheg, kurang sedhelok maneh deweke iso menang, nambah point  games pisan.

“Walah, nganti lali wektu yo…mesti asik,ki !” swarane Rafi ngagetake Bagus. Oow, jebule mau kuwi sing nembe tekan kancane,Rafi tho. Bagus nyawang Rafi, terus mbaleni dolanan maneh.

“ Endi games sing mbok ceritake mau, Gus ? “pitakone Rafi nyedaki Bagus. “Ndang, gentian yo. Aku pengin nyobo !”seru Rafi mekso Bagus. Akhire bocah loro mau kawit sore asik dolanan nganti ora eling sinau barang.

Esuke mlebu sekolah. Jebule ana ulangan ndadakan pelajaran Agama. Bagus kuwatir banget, atine dadi sumelang. Lha, kepriye sewengi wektune entek mung kanggo dolanan. Bagus nganti ora kelingan yen dina Sabtu mesthi Bu Nurhayati ngadake ulangan. Sing kepikiran sakbare Rafi pamitan bali sakdurunge Magrib, Bagus saya tancep dolanan terus.

Wektu istirahat, Bagus ditimbali wali kelase, Bu Nurhayati sing ngrangkep mulang Agama. Mergo biji ulangane Bagus entuk elek banget.

“Ana apa, tho Gus. Yen duwe masalah coba ceritake Ibu. Ora perlu isin,” pitakone Bu Nurhayati kalem. “Jal, ndelengno biji ulanganmu akeh sing jeblok,tho !” sambunge Bu Nurhayati maneh. Bagus mung dingkluk isin. Dheweke gela banget, dolanan ora ngerti wayah.

“Inggih, Bu. Ngapuntene Bagus mboten nate sinau,” Bagus akhire ngaku.

“Sasi Oktober meh ana Mid Semester. Wiwit saiki kabeh murid kudu sregep sinau. Akeh ulangan lan tugas utawa pe er sekolah !” kandane Bu Nurhayati teges. Bagus rumangsa isin banget, sakwise dikandhani wali kelase, dheweke janji ing njero ati pengin sinau sing sregep. Sekelebat, kelingan wajahe Bapak lan Ibu sing terus tresna marang dheweke. Wong tuwane ingkang nggula wentah kanthi sabar lan ikhlas.

3 thoughts on “Contoh Cernak Versi Jawa (Gara-Gara Games OL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s